WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-08 „Polska jest w Tobie" - młodzież z Brazylii i Argentyny Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

7 sierpnia młodzież z Brazylii i Argentyny uczestnicząca w pobycie edukacyjnym „Polska jest w Tobie” miała okazję zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki tej wizycie mogli zapoznać się z historią Powstania, losami Powstańców oraz warunkami w jakich przyszło im walczyć za Ojczyznę.

Po wizycie w Muzeum udali się na Cmentarz Wojskowy gdzie zapalili znicze na grobie Powstańców. W czasie spaceru po Powązkach odwiedzili także groby osób poległych w sowieckich więzieniach po II wojnie światowej, groby ofiar katastrofy smoleńskiej, a także znanych, zasłużonych Polaków: sportowców, naukowców, polityków.POLSKA JEST W TOBIE

250 młodych ludzi polskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, Argentyny, Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi i krajów Europy Zachodniej przyleciało do Polski, by poznać kraj przodków.

Zwiedzą między innymi Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Wadowice, Zakopane i Kraków. Czeka ich poznawanie miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury, udział w warsztatach i szkoleniach, oglądanie filmów o historii Polski, nauka polskiego, spotkania z powstańcami warszawskimi i przedstawicielami polskich władz.

Część uczestników projektu jest w Polsce pierwszy raz. Udział w programie jest dla nich unikatową szansą na poznanie i podtrzymanie więzi z krajem przodków i stworzenie silnej relacji z Polakami z całego świata. To z kolei pozwoli utworzyć grupę ambasadorów polskości wśród rodaków mieszkających poza granicami Polski i wzmocnić jej pozytywny wizerunek.

- Dla nas, Polaków, ważne jest to, byśmy utrzymywali więź z Wami, a do tego potrzebna jest i druga strona. Cieszę się więc, że tak wielu młodych ludzi z różnych stron świata chce przyjeżdżać do Polski, mówić po Polsku, poznawać polską historię, literaturę, rozmawiać ze swoimi rówieśnikami w kraju - powiedział Karczewski, goszcząc w Senacie młodych ludzi.

Wyraził zadowolenie z ich przyjazdu, bo - jak zaznaczył - na ogół to on odwiedza młodzież polonijną w krajach ich zamieszkania. Zaznaczył, że w ubiegłym roku, gdy Polska obchodziła 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w kraju trwały debaty na temat priorytetów w kwestiach dotyczących Polonii. "I wszyscy mówili, że to właśnie wy, młodzież, nauka języka polskiego, wasza znajomość kraju, wasza więź z Polską - to jest priorytet i przy tym pozostaniemy" - powiedział marszałek Senatu.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook