WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-08 Spotkania z Polakami ze Wschodu i młodzieżą polonijną https://www.senat.gov.pl

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska spotkała się 8 sierpnia 2019 r. w Senacie z Polakami z Syberii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu, przebywającymi w Polsce w ramach szkolenia liderskiego dla przedstawicieli organizacji polskich, zorganizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód z Płocka. Tego samego dnia Senat odwiedziła młodzież polonijna z USA, Francji, Irlandii i Hiszpanii, uczestnicząca w kolonii „Polska jest w Tobie”.

Podczas spotkania z Polakami ze Wschodu senator Janina Sagatowska podkreśliła rolę rozmowy z naszymi rodakami, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jak mówiła, dzięki tym spotkaniom może poznać ich potrzeby i problemy, lepiej zaplanować niezbędne wsparcie. Przewodnicząca komisji spraw emigracji dziękowała działaczom za ich trud i poświęcenie, z jakim pracują na rzecz swoich polskich środowisk, często kosztem własnych rodzin. Jak mówiła, za przekazywanie języka ojczystego, wiary i narodowej tradycji należą się im wyrazy największej wdzięczności. Dlatego, zdaniem senator, z nadzieją można patrzeć na przyszłość Polaków żyjących za granicą. Swoją postawą dają także przykład społecznościom, wśród których żyją. Dzięki nim Polacy postrzegani są jako dumny, pracowity i bohaterski naród. Senator Jadwiga Sagatowska zapewniła swoich gości, że Polska o nich pamięta. Senat zaś jako dysponent środków na opiekę nad naszymi rodakami za granicą nieustannie zabiega o zwiększanie budżetu przeznaczonego na ten cel. Przypomniała, że realizowanych jest coraz więcej programów pomocowych adresowanych do Polonii i Polaków za granicą, ulepszana jest ustawa o repatriacji, a na kolejne kraje świata rozszerzany krąg osób objętych Kartą Polaka. Obecnie może ją mieć Polak zarówno z Brazylii czy Argentyny, jak i z Kazachstanu. Świat jednak się zmienia, zmieniają się kraje, w których żyją Polacy. Pomoc dla nich musi ten fakt uwzględniać.

Polacy ze Wschodu dziękowali za przyjęcie ich w Senacie, a także za pomoc i wsparcie udzielane im przez Polskę. Wśród najważniejszych potrzeb wskazywali naukę języka polskiego, którą utrudnia brak nauczycieli. Apelowali, aby nie zapominać o nich, żyjących na Wschodzie, którzy znaleźli się tam często nie z własnej woli.

Zarówno szkoleni liderskie dla przedstawicieli organizacji polskich, zorganizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód z Płocka, jak i kolonie „Polska jest w Tobie”, współfinansuje Kancelaria Senatu ze środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W koloniach „Polska jest w Tobie”, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach akcji „Lato z Polską” uczestniczy młodzież polonijna w wieku 15–20 lat, aktywna społecznie. Najważniejszym celem projektu jest poznanie i doświadczenie 3 kluczowych dla Polaków wartości: wolności, solidarności i odpowiedzialności. Podczas pobytu w Polsce młodzież ma doświadczyć poczucia wspólnoty w działaniu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook