WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-08-10 List prezesa KPA Franka Spuli do sekretarza stanu USA Michaela Pompeo ws. restytucji mienia ofiar Holocaustu dziennikzwiazkowy.com

KPA popiera stanowisko rządu polskiego dotyczące Deklaracji Terezińskiej. Informuje o tym opublikowany list prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka J. Spuli do sekretarza stanu USA Michaela R. Pompeo ws. restytucji mienia ofiar Holocaustu na mocy tzw. Deklaracji Terezińskiej.

List stwierdza, że Kongres Polonii Amerykańskiej popiera stanowisko rządu polskiego, iż Deklaracja Terezińska nie jest zobowiązująca i Polska nie musi wypłacać rekompensat z tytułu przestępstw popełnionych wobec prywatnego mienia – które dawniej było własnością Żydów – na polskim terytorium podbitym podczas II wojny światowej. List sugeruje autorom roszczeń, aby je skierowali pod właściwy adres, to znaczy – do Berlina i Moskwy, a nie do Warszawy.

W liście KPA do amerykańskiego sekretarza stanu są również załączniki zawierające historię wcześniejszej korespondencji KPA w sprawie. Udostępniamy ową korespondencję w następujących linkach:

List do przewodniczącego izbowej komisji ds. zagranicznych Eda Royce’a (Letter to the US House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce)

– List do ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona i oświadczenie ws. Polski i Polaków w czasie II wojny światowej (Letter to the Secretary of State Rex Tillerson along with the Statement on Poland and the Poles During WWII)

– Oświadczenie ws. Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, które oryginalnie było częścią listu do senator Barbary Mikulski (The Statement on Poland and the Poles During WWII was originally part of a letter to Senator Barbara Mikulski of September 17, 2016)

Articles and communications from President Frank J. Spula – 2017-2019: – we encourage you to visit


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://dziennikzwiazkowy.com/pna/list-prezesa-kpa-franka-spuli-do-sekretarza-stanu-usa-michaela-pompeo-ws-restytucji-mienia-ofiar-holocaustu/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook