WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-08-10 PRZED WYLOTEM DO POLSKI - PROGRAM "POLSKA JEST W TOBIE" Miriam Aparecida Banaszewski

Korespondentka Polonijnej Agencji Informacyjnej, Miriam Aparecida Banaszewski spotkała się z dziewczynkami z Aurea, które jutro wylatują na dwutygodniowy pobyt w Polsce w ramach projektu "Polska jest w Tobie".

To nie tylko wakacje, to przeżycie dla całej rodziny.


SWP

Na zdjęciu od lewej: Pan Graczyk, jego córka Fernanda Graczyk, wnuczki p. Weroniki Lawniczak babci z wideo: Leticia i Patricia Lawniczak, pani Maria Sierpinska, mama Isabeli Sierpinskiej.


Wyjazd do kraju przodków jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem dla Polonii brazylijskiej. Dziewczynki, które wybierają się w podróż do Polski jadą do Macierzy po raz pierwszy ale jadą do miejsca bliskiego sercu. To zasługa Rodziców i Dziadków - oni przekazują kolejnym pokoleniom język ojczysty, zwyczaje, polską tożsamość, wartości duchowe i kulturowe.

Na filmie wypowiadają się: Mama jednej z uczestniczek, Babcia oraz one same!


SWP

p.Graczykowie, dziadkowie Fernandy. To oni przekazali jej i jej rodzicom j.polski.


Organizatorem programu "Polska jest w Tobie" jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Miriam Aparecida Banaszewski
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook