WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kanada
 2019-08-11 Montrealska parada z okazji Dnia Kanady Konsulat Generalny RP w Montrealu

Polonia w Montrealu wzięła aktywny udział w miejskiej paradzie z okazji Dnia Kanady.

W paradzie wzięli udział członkowie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Towarzystwa Białego Orła, Patriotycznej Bratniej Pomocy, PKTWP Grupa V, Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim, Akademii Białego Orla, Grupy Tanecznej Podhale, Koła Przyjaciół Harcerstwa, harcerze z hufców Orlęta i Ogniwo oraz wielu niezrzeszonych przedstawicieli Polonii Montrealskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w MontrealuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook