WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-08-12 60. JUBILEUSZ POLSKIEJ SZKOŁY MIEJSKIEJ Polônia Sociedade - RJ

9 sierpnia Polska Szkoła Miejska w Magalhães Bastos, RJ, obchodziła 60. rocznicę - Diamentowy Jubileusz!

Tomasz Lychowski, Alessandra Kępiński i Arthur Trojan reprezentowali Polônia Sociedade - RJ w Rio de Janeiro na tej pięknej i ekscytującej imprezie.

Szkoła została odremontowana przy wsparciu Polônia Sociedade - RJ, a przy okazji przekazano również flagę i mapę Polski, a także kilka książek przesłanych przez Konsulat Generalny Kurytyby.

Dyrektorowi szkoły, prof. Patricii i całemu jej zespołowi złożono gratulacje poświęcenia i wspaniale wykonywanej pracy!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAI / Polônia Sociedade - RJPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook