WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-08-12 DZIEŃ PRZYJACIELA Grupo Escoteiro Orzeł Biały 368SP

W tę sobotę, 10 sierpnia drużyna Grupo Escoteiro Orzeł Biały 368SP obchodziła „Dzień Przyjaciela 2019”.

Tego dnia młodzież promowała ruch skautowy i zapraszała przyjaciół do udziału w działaniach skautowych. Jak przystało na skautów, wszystkie zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, zadbano o aktywność fizyczną, rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności. Zaprezentowano techniki pierwszej pomocy a zabawy - zapomniane w erze nowych technologii - cieszyły się ogromną popularnością.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Grupo Escoteiro Orzeł Biały 368SPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook