WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kanada
 2019-08-12 Zaproszenie na wydarzenie kulturalne „Słowiańska dusza” Konsulat Generalny RP w Montrealu

Konsulat Generalny RP w Montrealu oraz Konsulat Republiki Serbii w Montrealu zapraszają na wydarzenie kulturalne pod nazwą „Słowiańska dusza”.

Koncert fortepianowy Justyny Gabzdyl i Viktora Lazarova oraz wernisaż prac Marka Żółtaka oraz Mariny Gavanski-Zissis odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia 2019 r. w godz.: 18:00-20:00 w Konsulacie Generalnym RP (3501 avenue du Musee, Montreal H3G 2C8).

Wstęp nieodpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności do 16 sierpnia (pocztą elektroniczną: montreal.info@msz.gov.pl lub telefonicznie: 514 840 6081).

Do zobaczenia na koncercie i wernisażu!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w MontrealuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook