WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-08-12 DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO w WOŁOŻYNIE Алла Макаревич

11 sierpnia dzieci uczące się języka polskiego w wołożyńskim oddziale Polskiej Macierzy Szkolnej miały zaszczyt brać udział w uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika i poświęcenia grobu siedmiu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), którzy zginęli w czasie służby w latach 1926-1938 i pochowanych na miejskim cmentarzu.

Długie lata nie były znane ich nazwiska, grób był zapomniany, a o jego istnieniu wiadomo było tylko dzięki przekazom i inicjatywie mieszkańca Wołożyna śp. Genadiusza Stefanowskiego, dzięki któremu w 2012 r postawiono na tym miejscu krzyż. Później wraz z żoną Danutą i synem opiekowali się grobem. „Mąż zmarł, ale my z synem przychodzimy tu regularnie i opiekujemy się tym miejscem, podobnie jak inni parafianie”.

Jak opowiada p. Alina Makarewicz Алла Макаревич, dyrektor wołożyńskiego rejonowego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej i nauczycielka języka polskiego, starano się o odnowienie tego pomnika już od jakiegoś czasu, ale powstał problem z udokumentowaniem tego, kto w nim spoczywa. W końcu wspólnie z Ambasadą RP, Konsulatem RP i Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Witebsku, udało się to zrobić.

Gdy to się w końcu udało, do akcji włączyli się Stefan i Jan Łopaccy, Dennis Krawczenko i Czesław Remizowicz, Polacy z Białorusi, działający w witebskim oddziale Związku Piłsudczyków RP, który sami utworzyli. Przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku uprzątnęli i odnowili grób, umieścili na nim tablicę z nazwiskami i datami śmierci polskich żołnierzy. To siedem osób: Zygmunt Stupaj, Julian Stanisławski, Józef Bieniecki, Stanisław Ziemborak, Stefan Budek, Józef Śnieg i Otton Reiss.

„Wraz z panią Danutą Stefanowską zobowiązaliśmy się do opieki nad tym miejscem” – powiedziała p. Alina Makarewicz w imieniu wołożyńskiego oddziału PMS.

W ceremonii brała udział polska dyplomacja na czele z Radcą Ambasady RP Marcinem Wojciechowskim, przedstawiciele Straży Granicznej, w tym asysta honorowa oddziału SG z Białegostoku, Związek Piłsudczyków na Białorusi, ZS „Polska Macierz Szkolna w Wołożynie, ludność miejscowa. Młodzież i goście honorowi posadzili wokół pomnika 7 symbolicznych tuj. Wcześniej ksiądz odprawił w kościele pw. św. Józefa w Wołożynie Mszę św. w intencji poległych polskich żołnierzy, a potem na cmentarzu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Алла МакаревичPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook