WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-08-12 "Królewczanie" na Litwie Królewczanie

Ten weekend był dla "Królewczan" wyjątkowo obfity w wydarzenia. Polonijny zespół folklorystyczny wyruszył w trasę Kaliningrad - Miejszagoła - Szawle - Kowno - Kaliningrad!

W historycznym miasteczku Miejszagoła odwiedzili Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, postaci wyjątkowej dla Polaków z Wileńszczyzny, zmarłego w 2011 r. w wieku 105 lat. Zwiedzili także odnowiony budynek byłego dworu Houwaltów, gdzie dzisiaj mieści się dom kultury i wystawa rzemiosła tradycyjnego.

Kolejnym punktem podróży był XV Festyn "Śpiewaj z nami", zorganizowany w sąsiednim miasteczku Szawle przez zespół ludowy "Czerwone Maki", który w tym roku obchodzi swoją 30. rocznicę. Na ręce pani Stefanii Tomaszun złożyć życzenia z okazji jubileuszu przyjechało wielu doniosłych gości, partnerów i przyjaciół zespołu, przedstawicieli władz litewskich i Ambasady RP w Wilnie. Zespól "Królewczanie" swoim występem zamykał część koncertową festynu, potem jeszcze były tańce i wspólne śpiewanie pieśni ludowych.

W drodze powrotnej, następnego dnia zwiedzano starówkę Kowna, potem szczęśliwie wrócili do Kaliningradu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: KrólewczaniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook