WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-08-12 Inauguracja szkoły letniej języka polskiego w Berdiańsku http://polonia.org.ua

W tym roku szkoła letnia języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień” odbywa się pod egidą Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu, gdzie już szesnaście lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej (dyrektor prof. Lech Aleksy Suchomłynow).

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe (9-13 i 13-16 lat). Pomimo tradycyjnych zajęć, prowadzonych na salach i w klasach, będą organizowane liczne warsztaty i zabawy na plenerze. Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny do Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpnia w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalą znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.

Śpiewy, tańce i zabawy, a także poczęstunek, tradycyjne pączki polskie, sprzyjały zintegrowaniu zróżnicowanych pod względem wiekowym słuchaczom szkoły.

Wydarzeniem centralnym było rozwinięcie pięciometrowej flagi polskiej – dumy miejscowych Polaków, członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Zainaugurował rozpoczęcie letnich zajęć specjalnie opracowany wykład mgra Mikołaja Bondarewa, historyka, absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, pt. „Polska droga do niepodległości”.

W uroczystościach otwarcia szkoły letniej wzięła udział Rektor Uniwersytetu prof. Lidia Antoszkina i władze Uczelni.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Olga Popowa
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku.PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook