WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-12 Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu SWP Oddział Wielkopolski

Od 4 sierpnia 2019 r. trwa w Poznaniu Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego, na którą przyjechało 18 osób z 7 krajów (Białoruś (3 os.), Francja (1 os.), Mołdawia (1 os.), Niemcy (1 os.), Ukraina ( 5 os.) , Rosja (6 os.), Włochy (1 os.). Uczestnicy reprezentują kilkanaście organizacji polonijnych z 16 miejscowości.

Uroczysta inauguracja Letniej Akademii miała miejsce w dniu 5 sierpnia br. w Salonie Adama Mickiewicza Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele uniwersytetu ( prof. Jarosław Liberek, dr Izabela Wieczorek,) i Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (wiceprezes dr Izabela Wyszowska, dyrektor biura Oddziału,  Dariusz Łukaszewski). 

Wykład inauguracyjny pt. "Frazeologia polska. Tradycja i współczesność" wygłosił prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, kierownik Instytutu Filologii Polskiej, który w zajmujący i przystępny dla słuchaczy sposób przedstawił historię języka polskiego, zasób słownictwa w dawnej i współczesnej polszczyźnie oraz wypływ innych języków na język polski.W ramach dwutygodniowego pobytu w Poznaniu uczestnicy Letniej Akademii wezmą udział w codziennych lektoratach z języka polskiego, wykładach akademickich z zakresu języka polskiego, literatury, historii Polski, podstaw kulturowych Polski i ekonomii, a także w warsztatach tematycznych (dziennikarskich, tanecznych i chóralnych). Zajęcia odbywają się w gmachu Collegium Maius UAM.

W programie turystyczno - kulturalnym zaplanowano zwiedzanie Poznania (Stare Miasto, Ostrów Tumski), wyjazdy krajoznawcze  do zamku w Kórniku, pałacu w Rogalinie, Szlakiem Piastowskim (Wzgórze Lecha i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, zabytki romańskie Strzelna), a także koncerty (organowy w farze poznańskiej oraz plenerowe nad Jeziorem Maltańskim), kręgielnię i wyjazd do aquaparku.

Letnia Akademia w Poznaniu, która potrwa do 17 sierpnia br. i  została  przygotowana przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy ze Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu.

Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP Oddział Wielkopolski
Zdjęcia: Barbara Orlowski, Krefeld / NIemcyProjekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook