WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-08-13 WARSZTATY DZIENNIKARSKIE W NOWYCH ŚWIĘCIANACH Dom Polski w Nowych Święcianach

W miniony piątek odbyły się w Domu Polskim w Nowych Święcianach warsztaty z podstaw dziennikarstwa

Dzieci poznały gatunki dziennikarskie, m.in. jaka jest różnica pomiędzy tekstami informacyjnymi i publicystycznymi. Dowiedziały się też, że wywiad można zrobić nawet z koniem.

Na zakończenie dostały zadanie przeprowadzenia wywiadu z wybraną osobą. Musiały się zastanowić, dlaczego akurat z nią i wymyślić po min. 5 pytań. Każdy świetnie sobie poradził z zadaniem!
Jednak, mimo to, żadne nie chce (przynajmniej teraz) zostać dziennikarzem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Dom Polski w Nowych ŚwięcianachPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook