WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna
 2019-08-13 NARODOWE ŚWIĘTO IMIGRANTA W OBERA CORAZ BLIŻEJ PAI / Colectividad Polaca de Oberá Misiones

Stowarzyszenie Polaków w Obera Colectividad Polaca de Oberá Misiones (jedno z najstarszych i największych w regionie) jest w trakcie intensywnych przygotowań do Narodowego Święta Imigranta Fiesta Nacional del Inmigrante - corocznej imprezy, w czasie której wszystkie mniejszości prezentują wiedzę o Polsce i historię polskiej emigracji do Argentyny.

Zaprezentowane zostaną także tradycyjne polskie potrawy a jednym z najpopularniejszych polskich przysmaków jest zdrowa i smaczna kiszona kapusta. Przygotowano także gołąbki, bigos i żurek

Pani Micaela Fernanda Sanabria Bunko, wybrana jako Królowa polonijnej społeczności będzie reprezentować urodę Polek.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Mauricio Holc / Colectividad Polaca de Oberá Misiones
PAI / Colectividad Polaca de Oberá MisionesPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook