WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-13 25. FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ W OBIEKTYWIE http://www.mragowo.pl

Za nami 25. Festiwal Kultury Kresowej. W tym roku, w patriotycznym wydarzeniu wzięli udział goście m.in. z Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, a nawet z dalekiej Syberii.

W programie tegorocznego FKK nie zabrakło koncertów na placu Unii Europejskiej i skwerze Jana Pawła II, plenerów malarskich czy kiermaszu. Koncert galowy odbył się w sobotę, w amfiteatrze nad jeziorem Czos. W niedzielę odbyła się msza św. z udziałem poetów i zespołów. Na zakończenie wydarzenia, ulicami miasta, przeszedł barwny korowód, a w amfiteatrze zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Fot. Paweł Krasowski
http://www.mragowo.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook