WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-08-14 KAMERA, AKCJA! Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie

Kiedy miłość do historii Ojczyzny łączy się z zamiłowaniem do sztuki tworzy się coś niesamowitego.

30 członków Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie pod kierownictwem Julii Strelcowej przejechało prawie 300 kilometrów od Odessy żeby...kręcić film! Pracując, prawie, całodobowo (aż do pierwszej w nocy) zdążyli nakręcić wszystko, co zaplanowali.

Poza pracą młodzi Polacy znaleźli także czas na świetną zabawę: rozpalili ognisko, grillowali, kąpali się w Dnieprze i chodzili na wycieczki historyczne.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w OdessiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook