WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna
 2019-08-14 "POROZMAWIAJMY O POLSCE" Ambasada RP w Buenos Aires

Dr J. Bednarek, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych IPN razem z prof. Yurijem Szapowałem uczestniczył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Buenos Aires w promocji książki pt. „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” przygotowanej jako pracę zbiorową pod kierunkiem prof. Y. Szapowała. Książka została wydana nakładem oficyny Editorial Antigua pod patronatem honorowym argentyńskiego Ministerstwa Praw Człowieka. Przekładu dokonał Jeremias M. Taurydzki. Trzeci rozdział książki zawiera fragmenty tomu 7 serii wydawniczej pt. „Polska i Ukraina w latach 30 – 40 wieku XX”. Pod wstępem prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajduje się odnośnik – „Prezydent RP w latach 2005-2010; zginął w katastrofie lotniczej pełniąc obowiązki prezydenta RP (informacja tłumacza)”. Na prezentacji książki obecny był minister praw człowieka Claudio Avruj i prof. Ricardo Rabinovich-Berkman, dziekan wydziału nauk społecznych.

Zwiedził Muzeum Wojska Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado – Maciaszkowie oprowadzany przez Rektora Misji, księdza Jerzego Twaroga, z którym podzielił się uwagą, że większość eksponatów polskich żołnierzy ma bardzo osobista wymowę i jest nośnikiem indywidualnych historii.

W Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki wystąpił z odczytem pt. „Badania IPN najnowszej historii Polski i Polaków” w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Polsce”. Największe zainteresowanie słuchaczy wzbudziły informacje o zgromadzonych w IPN, unikalnych w skali byłych państw komunistycznych, archiwach organów bezpieczeństwa z okresu reżimu komunistycznego w Polsce.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Buenos Aires


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook