WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-14 „Polska jest w Tobie” - młodzież z Brazylii, Argentyny, Włoch, Belgii i Francji Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

13 sierpnia młodzież z Brazylii, Argentyny, Włoch, Belgii i Francji przebywająca w Polsce na pobytach edukacyjnych „Polska jest w Tobie” organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miała okazje odwiedzić najważniejsze instytucje w państwie.

Dzień rozpoczął się od zwiedzania gmachu Sejmu i Senatu, młodzież zapoznała się z historią i funkcjonowaniem tych instytucji.

Następnie razem z młodzieżą z pobytu „Ambasador Polskości” gościli w Pałacu Prezydenckim, gdzie w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy przywitał ich Dyrektor Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski. Po spotkaniu i poczęstunku udali się na zwiedzanie Pałacu.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ministerstwie Edukacji Narodowej i spotkanie z Dyrektorem Generalnym MEN Sławomirem Adamcem, po którym młodzież miała okazję zwiedzić gmach Ministerstwa oraz Mauzoleum Walk i Męczeństwa.

Na koniec dnia w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu młodzież z obu projektów wzięła udział w warsztatach, podczas których wspólnie wykonali mural Powstania Warszawskiego.

Projekt „Polska jest w Tobie” jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - powstał przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do rozwoju projektu przyczyniło się też Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt finansowany jest w większości ze środków Senatu RP, w ramach sprawowanej opieki nad Polonią i Polakami poza granicami.
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook