WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-08-14 RYCERZ KRAKOWSKIEGO MODERNU Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie

8 sierpnia 2019 roku w Muzeum Sztuki Zachodu i Wschodu w Odessie odbyło się otwarcie wystawy obrazów Jacka Malczewskiego pod tytułem "Rycerz krakowskiego modernu".
Jacek Malczewski to wybitny polski malarza XIX i XX wieku, twórca polskiego realizmu.

Wystawę otworzył Konsul RP w Odessie, Andrzej Szmidtke, Dyrektor Muzeum Sztuki Zachodu i Wschodu Igor Poronyk oraz kurator wystawy Pan Włodzimierz Ostrowski. Wystawa składa się z 25 dzieł. Główna część wystawy to prace portretowe.

Obrazy zostały przywiezione ze Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie oraz innych organizacji polonijnych.

Wystawę można obejrzeć do dnia 25 września 2019 roku w Muzeum Sztuki Zachodu i Wschodu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie
Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w OdessiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook