WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-08-14 Szkoła letnia języka polskiego w Berdiańsku - Znicz Pamięci Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku / Lech Suchomlynow

W Berdiańsku trwają zajęcia w ramach szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”.

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Dzieci i młodzież spędzają czas na typowo szkolnych zajęciach ale także organizatorzy - Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku - zaplanowali liczne warsztaty i zajęcia plenerowe.

Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny z okazji Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpnia w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalili znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku / Lech SuchomlynowPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook