WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Izrael
 2019-08-15 WIZYTA W DOMU POLONII W PUŁTUSKU MŁODZIEŻY Z IZRAELA Hotel Zamek Pułtusk *** Dom Polonii

Dom Polonii w Pułtusku gościł grupę młodzieży z Izraela. Liceum z miasta Yokneam odwiedziło Zamek już po raz szósty. Ponad 200 osób zapoznało się zarówno z historią, jak i obecną działalnością Domu Polonii.

Michał Kisiel - Dyrektor Domu Polonii wraz z gośćmi: Anetą Szymańską – Prezes Stowarzyszenia Dialogu MOST, prof. Krzysztofem Ostrowskim i Tomaszem Sobieckim - Zastępcą Burmistrza Miasta, przywitał młodzież na dziedzińcu salwami armatnimi w wykonaniu zamkowego kanoniera.

Młodzież obejrzała również wystawę, pt. „Siostry Matkami Żydowskich Dzieci”, która prezentowana jest od kilku dni w zamkowym parku poświęconą Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi, które w czasie II wojny światowej niosły pomoc tysiącom polskich dzieci w prowadzonych przez siebie szkołach, sierocińcach i ochronkach rozsianych na terenie kraju. Wśród nich siostry ukryły ponad 500 dzieci żydowskich, skazanych przez okupanta niemieckiego na eksterminację. Ocaliły także około 250 dorosłych osób pochodzenia żydowskiego.

Młodzież z Izraela co rocznie odwiedza nasze miasto dzięki zaproszeniu Jocoba Holzmana, najstarszego Pułtuszczanina żydowskiego pochodzenia, który przeżył wrześniową deportację w 1939 r. a obecnie jest naszym ambasadorem w świecie.

Wizyta młodzieży zakończyła się spotkaniem w Sali Maneż podczas którego, Jocob Holzman złożył gorące podziękowania w imieniu Pułtuskiej Organizacji w Izraelu za coroczne gorące przyjęcia młodzieży izraelskiej w Domu Polonii w Pułtusku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Hotel Zamek Pułtusk *** Dom PoloniiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook