WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna
 2019-08-15 GOŚCIE Z POLSKIEJ UCZELNI Asociación Argentino Polaca Wanda

9 sierpnia br. Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Wandzie odwiedzili znakomici goście: Pani prof. Adrianna Seniów – dziekan Wydziału Filologicznego i Pani dr Nina Pielacińska – prodziekan tego samego wydziału na Uniwersytecie Szczecińskim.

Panie przybyły z krótką wizytą, aby spotkać się z tutejszą Polonią i móc porozmawiać na tematy związane z kultywowaniem języka i kultury polskiej w tak odległym zakątku świata, jakim jest niewielkie miasteczko Wanda w prowincji Misiones.

Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie, chętnie opowiadali swoje rodzinne historie, wspominali także bardzo trudne początki egzystencji w Wandzie, jak również relacjonowali bieżące wydarzenia związane z działalnością szkoły i stowarzyszenia.

Nie mogło obyć się również bez popisów artystycznych na cześć gości. Pan Aleksander Czerkies - „muzyczna dusza”, znany ze wspaniałych umiejętności gry na harmonijce ustnej, wykonał popularne biesiadne utwory polskie.

Potem nastąpiła wymiana upominków przywiezionych z Polski oraz ufundowanych przez Stowarzyszenie Argentyńsko - Polskie „WANDA”, które wręczyła Maria Norma Jejer.

Również w księdze pamiątkowej szkoły pozostał trwały ślad piątkowej wizyty. Panie podziękowały organizatorce spotkania, nauczycielce języka polskiego za prawdziwie polską gościnność, której doznały podczas wizyty stwierdzając, że „w Wandzie bije serce Polski” oraz że „Troska o język ojczysty i kulturę narodową zasługuje na wyrazy najwyższego uznania”.

Na zakończenie tej owocnej wizyty prof. Seniów i dr Pielacińska zostały zaproszone na rekonesans miejsc historycznych związanych z pionierami Polakami (m.in. drewniany kościółek Matki Boskiej Częstochowskiej z 1945r. )

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i niezwykle emocjonalnej atmosferze. Wszystkim, bez wyjątku, dopisywał doskonały humor. Dopełnieniem wieczoru było wspólne zdjęcie wykonane przed budynkiem szkoły.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Krystyna Archutowska - nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy w Wandzie
Asociación Argentino Polaca WandaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook