Argentyna
 2019-08-16 CZYTANIE GOMBROWICZA W WANDZIE Asociación Argentino Polaca Wanda

„Na imię mu było Witold,
nazwisko – Gombrowicz”

5 sierpnia br., późnym wieczorem, w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Wandzie, odbyło się kameralne spotkanie miłośników literatury polskiej, aby tym razem poczytać słynną powieść Witolda Gombrowicza pt.„Trans-Atlantyk”, (akcja rozgrywa się w Buenos Aires).

Okazja ku temu była szczególna, gdyż niedawno, bo 24 lipca, minęła 50-ta rocznica śmierci tego wielkiego pisarza, który w Argentynie spędził niemal ćwierćwiecze, choć jak sam wyznał później, nie planował tak długiego pobytu za oceanem. Ostatecznie z różnych powodów Jego argentyńska przygoda trwała aż do 1963 r., kiedy to na zawsze opuszczał kraj tanga jako pisarz prawie nieznany szerszemu gronu czytelników, udając się do Berlina na zaproszenie Fundacji Forda.

O tych, i innych faktach z życia i twórczości Gombrowicza przypomniał zgromadzonym gościom Luis Firka ze Stowarzyszenia Argentyńsko-Polskiego „Wanda”, przedstawiając zwięzłą biografię pisarza. Aby móc dogłębniej zrozumieć złożoność tej wybitnej osobowości, wielce pomocne okazało się szczere wyznanie pisarza: „Zależnie od miejsca, osób, okoliczności byłem mądry, głupi, prostak, wyrafinowany, milczek, niższy, wyższy, płytki, głęboki, byłem lotny, ociężały, ważny, żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub nieśmiały, cyniczny, albo szlachetny...czymże nie byłem? Byłem wszystkim!”

Następnie uczestnicy spotkania z ogromną uwagą obejrzeli fragment wywiadu z Witoldem Gombrowiczem, który opowiadał m.in. o młodości, o negacji śmierci i o nostalgii z nią związaną.

Kulminacyjnym punktem poniedziałkowego spotkania było czytanie na głos, przez kolejne osoby (m.in. przez Dyrektora Muzeum Imigrantów w Wandzie, Kazimierza Sawickiego), wyżej wymienionego tekstu Gombrowicza. Aby lepiej zrozumieć sens trudnych słów, którymi posługiwał się autor, goście zgłębiali lekturę Trans-Atlantyku w języku hiszpańskim. Tę książkę, i inne, zarówno po hiszpańsku, jak i po polsku, zostały zakupione przez Ambasadę RP w Buenos Aires.

Na zakończenie tego ważnego spotkania poszczególni lektorzy chętnie i emocjonalnie komentowali swoje przemyślenia odnośnie przeczytanych fragmentów. Czyli wszystko poszło zgodnie z zamierzeniem Gombrowicza, którego kredo nadal jest aktualne: „Sztuka moja jest i pozostanie protestem przeciwko temu właśnie światu”.

Spotkanie przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka polskiego we współpracy z Luisem Firką - członkiem stowarzyszenia.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Krystyna Archutowska - nauczyciel skierowany, przez ORPEG, do pracy w Wandzie
Asociación Argentino Polaca WandaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook