WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Egipt
 2019-08-21 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W EGIPCIE Embassy of Poland in Cairo

Z okazji Święta Wojska Polskiego, przedstawiciele Ambasady RP w Kairze wspólnie z przedstawicielami egipskiej Polonii uczciliś pamięć polskich żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę.

10 sierpnia 2019 r. złożyli kwiaty z okazji Dnia Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojsk Alianckich w Heliopolis. Znajduje się tam 30 polskich grobów.

Cześć i chwała tym, którzy walczyli 3000 km od swojej ojczyzny!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Embassy of Poland in Cairo
Stowarzyszenie Polonii w Egipcie - organizacja non-profitPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook