WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Republika Południowej Afryki
 2019-08-23 Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w RPA Ambasada RP w Pretorii

W dniu 14 sierpnia 2019 r. odbyły się w Pretorii uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz wojskowych, Komitetu Obchodów Lotów nad Warszawę, środowisk biznesowych oraz przemysłu zbrojeniowego RPA, a także południowoafrykańskiej prasy.

Po wysłuchaniu hymnów, polskiego i południowoafrykańskiego, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. W swoim przemówieniu płk. Dariusz Siekiera, attaché obrony przy ambasadzie RP w Pretorii, przybliżył uczestnikom wydarzenia historię zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podkreślił także znaczenie zawartych sojuszy militarnych i współpracy międzynarodowej w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Płk. Siekiera wspomniał również pełne heroizmu wydarzenia z historii Polski i Republiki Południowej Afryki – „Loty nad Warszawę” południowoafrykańskich wojsk powietrznych (South African Air Force) oraz alianckich lotników, którzy stracili życie w czasie misji wojskowej mającej na celu wsparcie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Wysłuchanie przez zgromadzonych licznie gości Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego zakończyło oficjalną część uroczystości.

Z inicjatywy Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu odbył się w dniu 18 sierpnia br. piknik polonijny mający na celu uczczenie Święta Wojska Polskiego, a także upamiętnienie zasług i męstwa żołnierzy polskich spoczywających poza granicami RP. W programie uroczystości znalazł się Apel za śp. Kombatantów w kaplicy Walkerville ufundowanej przez Stefana Heroka. Zgromadzeni uczestnicy zaśpiewali wspólnie pieśni żołnierskie i legionowe. Przygotowane zostały tradycyjne polskie potrawy: żurek, bigos, ziemniaki, sałatki i ciasta.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest co roku 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ustanowione zostało rozkazem ministra spraw wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku, w którym zawarto informację: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Bitwa Warszawska, zwana osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, uchroniła odradzającą się Polskę przed zagładą i powstrzymała marsz rewolucji na Zachód.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: Grażyna Koornhof/Ambasada RP w Pretorii i Witold KozłowskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook