WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
2019-08-25 Dożynki w Yorkville Polish Weekly Program in Chicago

Od przeszło 80 lat Osrodek Mlodziezowy PNA Youth Camp Yorkville / Plano to miejsce spotkań Polonii, pikników, zawodów sportowych, kolonii dla młodzieży, a także uroczystości kościelnych.

W niedzielę, 4 sierpnia w Yorkville pod bacznym okiem Prezesa YCA, Edwarda Miki odbyły się tradycyjne Polish Harvest & Food Festival - Dożynki czyli Święto Plonów. Tegorocznymi starostami zostali mianowani dyrektor ośrodka Boguslaw Bogie Kwasny i Kasia Zytkiewicz. W uroczystościach udział wzięli także wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Marian Grabowski oraz sekretarz Związku Narodowego Polskiego Alicja Kuklińska, oraz zaproszeni goście i spora grupa chicagowskiej Polonii.

Po uroczystej mszy świętej, którą sprawował Ks. Waldemar Stawiarski, proboszcz parafii w Lemont, przyszedł czas na dobry obiad, gry i zabawy, a także rozrywkę. Nie zabrakło tańców, w tym także góralskich popisów. Dobre humory dopisywały wszystkim, którzy wzięli udział w tej jakże pięknej tradycji.


Polish Weekly Program in Chicago
Zdj. Andrzej BrachPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook