WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Irlandia
2019-08-25 STANISŁAW MONIUSZKO I XIX-WIECZNA MUZYKA Polish Community

Jest to jedno z największych i niecodziennych polsko-irlandzkich wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Irlandii w ostatnich 15 latach!

Stowarzyszenie Midlands Polish Community zaprasza Chór Akademii Sztuki ze Szczecina na mini-tournee oraz 2 wspólne koncerty z lokalnymi irlandzkimi chórami i muzykami. Koncerty mają również na celu upamiętnienie 200-lecia narodzin jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów - Stanisława Moniuszki.

Niedziela, 20 października o godz. 19:00 - katedra St Mel's Cathedral, Longford

Wystąpią:
- Chór Akademii Sztuki, Szczecin, Polska
- Longford County Choir, Longford
- Athlone Choral Society, Athlone
- polska wiolonczelistka Katarzyna Lachowska

Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych.

BILETY €15
Dostępne przez internet:
https://music-box.ie/produkt/stanislaw-moniuszko-19-century-music-sunday-20th-october-7pm/
Lub przed samym koncertem
Zachęcamy do zakupu biletów online. W przypadku zakupu biletu przed koncertem, proszę dać sobie odpowiednio dużo czasu.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/636296193523825/


Polish CommunityPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook