WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Francja
2019-08-25 Ostatni "Maczkowcy" w Grainville-Langannerie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Ostatni "Maczkowcy" przybyli na polski cmentarz wojskowy w Grainville-Langannerie by odwiedzić mogiły kolegów poległych w bitwie o Falaise.

Trzeci dzień obchodów 75.rocznicy szlaku bojowego 1.Dywizji Pancernej we Francji rozpoczął się mszą świętą połową, podczas której wraz z Weteranami w intencji wszystkich żołnierzy "Czarnej Dywizji" modliły się delegacje z Polski, Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także syn gen. Stanisława Maczka - prof. Andrzej Maczek.

Następnie odbył się Apel Poległych, by oddać hołd polskim żołnierzom, którzy walcząc we Francji "za wolność naszą i waszą" ponieśli najwyższą ofiarę.

Na cmentarzu w Grainville-Langannerie znajdują się mogiły niemal 700 Polaków m. in. lotników polskich dywizjonów RAF i "Maczkowców" walczących w bitwie o Falaise. To jedyna polska nekropolia we Francji, na której spoczywają żołnierze polscy polegli w II wojnie światowej.

Podczas uroczystości Szef UdSKiOR zabrał głos i odznaczył medalami "Pro Patria" przedstawicieli władz lokalnych Normandii, którzy pielęgnują pamięć o wkładzie polskich „Pancerniaków” w wyzwalanie Francji spod niemieckiej okupacji.


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook