WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Maroko
 2019-08-30 POLSKIE ŚLADY W MAROKU Ambasada RP w Rabacie

Polska i Maroko obchodzą w 2019 roku rocznicę 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Przeglądając archiwa Ambasady RP w Rabacie, zauważyliśmy że w zbiorach nie ma zdjęć z uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających królowi Mohamedowi V przez pierwszego ambasadora RP w Maroku Stefana Wilskiego.

Chęć sprawdzenia, czy mogą one znajdować się w zbiorach marokańskich był impulsem do złożenia wizyty w Archiwach Maroka. Ich dyrektor, pan Jamaa Baida, nie tylko zadeklarował pomoc w poszukiwaniu fotografii, ale oprowadził również chargé d’affaires B. Podgórską po Archiwach. Szczególnie miłe było zwiedzenie czytelni, gdzie znajduje się pamiątkowa płaskorzeźba poświęcona Janowi Potockiemu, który w 1791 roku podróżował po Maroku. Swoje wrażenia opisał w książce Podróż do cesarstwa marokańskiego, która została przełożona na język francuski oraz arabski.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w RabaciePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook