WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Gruzja
 2019-09-06 POLONIJNY OBÓZ JĘZYKOWY Polish Embassy Tbilisi

Podobnie jak w poprzednim roku, w dniach 30.08-01.09.2019 r. młodzież z organizacji polonijnych: Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi oraz Związku Polaków w Kachetii im. L. Młokosiewicza w Lagodechi mogła pogłębić znajomość języka polskiego oraz kultury i historii Polski na polonijnym obozie językowym w miejscowości Pona.

Zajęcia na łonie natury były świetną okazją do integracji młodych przedstawicieli środowiska polonijnego.

Ponadto pierwszego dnia obozu Konsul RP G. Stykowski odwiedził jego uczestników.

Koszty organizacji obozu i transportu młodzieży polonijnej zostały sfinansowane przez Ambasadę RP w Tbilisi ze środków funduszy polonijnych.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polish Embassy TbilisiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook