Australia
 2019-09-08 Wystawa ,,WALKA I CIERPIENIE” w Albion Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. Albans

6 września wieczorem w małej sali Polskiego Ośrodka w Albion odbyło się spotkanie okolicznościowe upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej połączone z oglądaniem wystawy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”. Wystawa ta, to wspólny projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zostanie ona pokazana w ponad 80 miejscach w 60 krajach na całym świecie.

Melbourne jest jednym z pierwszych miast, w których odbyło się jej otwarcie. Wydarzenie to miało miejsce w Parlamencie Wiktorii w Melbourne 29 sierpnia 2019.

Obecnie wystawę można oglądać w Polskim Ośrodku w Albion do 08.09.2019. Stąd wystawa pojedzie do Sydney, a potem do Canberry.

Przebywający właśnie z wizytą w Australii profesor Marek Wierzbicki wygłosił wykład o udziale Polaków w II wojnie światowej, a nowa pani konsul-Monika Kończyk wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom konkursu ,,Nigdy więcej wojny”, w którym brali udział uczniowie szkół sobotnich w Melbourne.

Uwaga: Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. Albans miała największą liczbę uczestników! Brawo!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. AlbansPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook