Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-09-09 Witamy w Szkole! Polska Szkoła Dokształcajaca im. Ignacego Paderewskiego 2

Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020 uroczystym przywitaniem uczniów i ich rodziców, przedstawieniem nauczycieli poszczególnych klas i obowiązującego programu na obecny rok szkolny, smacznym poczęstunkiem oraz prezentami dla uczniów i szkoły od sponsora, Polsko–Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Polish & Slavic Federal Credit Union.

Tradycją jest poświecenie szkolnych plecaków w Kościele Św. Jacka na rozpoczynający się rok szkolny. W tym roku ta uroczystość była szczególnie niezwykła, bo dzieci przekazywały sobie znak pokoju trzymając się za ręce przy ołtarzu, który otaczały kółkiem w duchu wspólnoty szkolnej.

Na przywitanie roku szkolnego uczniowie otrzymali specjalne błogosławieństwo podczas Mszy Świętej z udziałem uczniów w programie muzycznym.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła Dokształcajaca im. Ignacego Paderewskiego 2


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook