Ukraina
 2019-09-10 UKRAIŃSKO-POLSKO-TURECKIE CENTRUM KULTURALNO-INFORMACYJNE Lech Suchomlynow

W dniu 9 września doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Berdiańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu, Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem "Odrodzenie" i Obwodowym Towarzystwem Kultury Tureckiej "Turan" o powołaniu Ukraińsko-Polsko-Tureckiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego.

Jego celem jest:

  • Zrzeszenie i stworzenie odpowiednich warunków dla osób zainteresowanych w nawiązaniu i rozwoju ukraińsko-polsko-tureckich kontaktów i współpracy trójstronnej;
  • Rozpowszechnienie informacji i popularyzacja wiedzy o Polsce i Turcji, ich tradycjach, kulturze, i kontaktach historycznych;
  • Stworzenie warunków dla nauki języków Polski i Turcji;
  • Wsparcie, popularyzacja i udział w programach edukacyjno-naukowych i wymiany studentów;
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami użytku publicznego Ukrainy, Polski i Turcji;


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Lech SuchomlynowPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook