Austria
 2019-09-10 Obchody 336 Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej - Kahlenberg 2019 Związek Piłsudczyków RP - Oddział Dunaj w Wiedniu

08 września 2019 roku, odbyły się uroczystości związane z 336 Rocznicą Wiktorii Wiedeńskiej.

O godzinie dziesiątej w Polskim Sanktuarium na Kahlenbergu z okazji 336 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w kaplicy Jana III Sobieskiego zostały złożone wieńce przez panią Ambasador RP Jolantę R. Kozłowską w asyście Attaché Obrony i Wojskowego płk dypl. Adamem Stępniem oraz z-cą dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego gen. bryg. dr. Dariuszem K. Parylakiem.
Wieńce złożyła także delegacja ambasady Ukrainy oraz przedstawiciele polityków Republiki Austrii.

Delegacje znajdujące się w kaplicy i wszyscy Polacy zebrani w kościele oraz wokół kościoła Św. Józefa na Kahlenbergu, odśpiewali Hymn Polski, który już tradycyjnie zaintonował płk Adam Stępień.
Ks. Rektor Roman Krekora CR, przywitał oficjalne delegacje i wszystkich uczestników mszy świętej w Sanktuarium Polskim na Kahlenbergu.

Msza Św. była koncelebrowana przez polskich księży z parafii austriackich oraz księży przybyłych z Polski, a przewodniczył jej, Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej.
O oprawę muzyczną zatroszczył się Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.

W prezbiterium koło ołtarza stanęły poczty sztandarowe delegacji Związku Podhalan, Szkoły Polskiej im. Króla Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Związku Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu.

Podczas mszy, w której uczestniczyło około tysiąc wiernych, ks. biskup przypomniał jaką ogromną wartość dla obrony wiary chrześcijańskiej, która jest podstawą kultury europejskiej, miała bitwa pod Wiedniem.

Zygmunt Józefczak, aktor Narodowego Starego Teatru im. H.Modrzejewskiej w Krakowie, odczytał wiersze C.K. Norwida i J. Lechonia.
Po mszy odbyły się dożynki, podczas których przedstawiciele ambasady polskiej, ambasady ukraińskiej, 11.Lubuskiej Dywizji Pancernej i politycy austriaccy dzielili się z zebranymi chlebem z tegorocznych plonów.

Oprawę artystyczną zapewniły zespoły folklorystyczne przybyłe na Kahlenberg z Polski i Austrii.

Na cmentarzu kahlenberdzkim pod pomnikiem poświęconym Polakom poległym podczas Odsieczy Wiedeńskiej przedstawiciele 11.LDKpanc., delegacji Ziemi Jordanowskiej, Redakcji Pisma Polonii Austriackiej POLONIKA, Związku Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu złożyły wieńce.

Redaktor Naczelny Sławomir Iwanowski przypomniał historię powstania pomnika, upamiętniającego symbolicznie, poległych żołnierzy, a także historię oręża polskiego podczas Wiktorii Wiedeńskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: fot. Marcin Bielecki / Andreas Michalski
Związek Piłsudczyków RP - Oddział Dunaj w WiedniuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook