Belgia
 2019-09-11 NARODOWE CZYTANIE W ANTWERPII Szkolny Punkt Konsultacyjny Antwerpia

Co lepiej promuje czytelnictwo wśród młodzieży i zachęca ją do sięgnięcia po lekturę? Wspólne czytanie! Z tego właśnie powodu Szkoła Polska w Antwerpii włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

7. września uczniowie i nauczyciele zagłębiali się w świat najznamienitszych polskich nowel, czytając „Kamizelkę” Bolesława Prusa.

Wspólne jej odczytywanie wzbudziło wiele emocji.
Długo po zakończeniu czytania dzieci rozmawiały z opiekunkami o przekazie utworu: sile uczuć, nieuchronności losu, kłamstwie w dobrej wierze…
Konkluzją dyskusji było: Prawdziwa miłość odzwierciedla się w prostych gestach, nawet w najgorszych chwilach.

Warto wspomnieć, że inicjatywa szkoły - placówki polonijnej czynnie promującej wielkie dzieła literatury ojczystej za granicą oraz rozwój czytelnictwa wśród młodej Polonii - została zaakceptowana przez Kancelarię Prezydenta RP i oficjalnie wpisana do bazy miejsc, które uczestniczą w ósmej edycji Narodowego Czytania. Z niej otrzymano list oraz pamiątkową pieczęć, którą ostemplowane zostały przyniesione przez uczniów egzemplarze lektur.

Koordynatorkami akcji w szkole były dwie polonistki: Agnieszka Ghersin i Anna Piekut.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkolny Punkt Konsultacyjny AntwerpiaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook