WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-09-13 Marszałek Senatu zainaugurował projekt szkoła 6.0. https://www.senat.gov.pl

Podczas inauguracji projektu Szkoła 6.0 w Senacie 13 września 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej.

„Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział marszałek Karczewski. Mówił, że od organizacji polonijnych z całego świata, pytanych o najważniejsze potrzeby, płynie ta sama odpowiedź. Wszyscy podkreślają, że edukacja i nauka języka polskiego to priorytet. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt 6.0 ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy, dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział.

Na inauguracji obecny był także szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu edukacji poprzez stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Ma on umożliwić współpracę między szkołami w kraju i zagranicą, wymianę doświadczeń między nauczycielami, rozwijanie ich kompetencji m.in. poprzez szkolenia i warsztaty. Projekt daje szansę na szerzenie wiedzy o Polsce poza granicami, jej kulturze, historii i języku, a także o Polonii wśród Polaków w kraju. To też podkreślenie wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest dofinansowany przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Senat RPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook