WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-09-16 III POLONIJNY ZLOT MŁODZIEŻOWY. WSPOMNIENIA http://pmsgrodno.org

6-7 czerwca koło Borysowa odbył się III Polonijny Zlot Turystyczny dla młodzieży szkolnej. Po raz kolejny drużyna sportowa Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska z chęcią i wielką radością wzięła udział w imprezie.

Organizatorzy zapewnili bardzo ciekawy program, składający się nie tylko z konkurencji sportowych. Turniej intelektualny zawierał pytania, dotyczące historii, tradycji i kultury Polski. Nie zapomniano o 200-leciu z dnia urodzin Stanisława Moniuszki. Na końcu Zlotu w ramach twórczej współpracy dzieci i dorosłych powstało piękne arcydzieło. A nasza drużyna „Tęcza” zajęła 2 miejsce!

W imieniu drużyny sportowej „Tęcza” PMS serdeczne podziękowania składam organizatorom Zlotu i osobiście pani Ale Nicijewskiej za dobrą organizację, ciepłą towarzyską atmosferę i pozytywne emocje.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Wychowawczyni grupy – Nadzieja PujdakPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook