WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-09-16 NARODOWE CZYTANIE W CHICAGO Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago

Do akcji tegorocznego Narodowego Czytania dołączyła klasa 6a pani Elżbiety Berkowicz. Spośród 8 proponowanych nowelek wybrano "Dym" Marii Konopnickiej.

Czytającymi byli pani Dyrektor Agnieszka Trzupek, pani Iwona Biernacka, mamy, członkinie Komitetu Rodzicielskiego panie Renata Burza i Anna Winkowski oraz gość specjalny pan dr Rafał Młyński wykładowca z Katedry Języka Polskiego Jako Obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Treść pozytywistycznej nowelki była także analizowana przez naszych szóstoklasistów, a podsumowaniem akcji Narodowego Czytania były projekty okładki "Dymu".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w ChicagoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook