WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-09-16 80. ROCZNICA WALK KORPUSU OCHRONY POGRANICZA Władysław Bagiński

15 września w miejscowości Tynne w Obwodzie Rówieńskim, nad rzeką Słucz na Polesiu odbyły się uroczystości upamiętniające 80 rocznicę walk żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z sowieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 r. Ich inicjatorem był Konsulat Generalny RP w Łucku oraz Harcerski Hufiec „Wołyń”. Symboliczny apel oraz spotkanie miał miejsce przy pozostałościach linii bunkrów i umocnień nad dawną granicą polsko-radziecką.

Przy tablicy na bunkru KOP na tak zwanej „łysej górze” zebrało się ponad 100 osób. Obok reprezentantów strony polskiej, przybyli przedstawiciele lokalnej władzy, a oprócz harcerzy polskich na Ukrainie, młodzież szkolna z Tynnego.

W uroczystościach udział wzięli wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak, harcerze Hufca „Wołyń” na czele z komendantem Hufca Aleksandrem Radicą, harcmistrz Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu w Kostiuchnówce, przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im.Wł.St Reymonta.

Władze ukraińskie reprezentowali Wiktor Sawczyn, wójt gminy Nemowyczi, oraz starosta Tynnego Aleksander Trochymec.

Po krótkich okolicznościowych przemówieniach, goście złożyli kwiaty i zapalili znicze u stóp tablicy pamiątkowej umieszczonej na bunkrze. Ważnym punktem programu była msza święta za ofiary walk w tej okolicy, którą poprowadził ksiądz Władysław Czajka, proboszcz parafii św.ap.Piotra i Pawła w Równem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Władysław BagińskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook