WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-09-16 "Akcja Narodowe Czytanie" w Polskiej Szkole Dokształcającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza na Brooklynie PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza

Czy niewidoma dziewczynka odzyska wzrok a pan Tomasz polubi katarynki? Te i dziesiątki podobnych pytań usłyszeliśmy 7 września 2019 roku w Polskiej Szkole Dokształcającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza na Brooklynie.

W sobotnie przedpołudnie, w czasie pierwszego dnia zajęć, w szkole rozpoczęto "Narodowe Czytanie". Pomysłodawczynią przystąpienia do prestiżowej akcji czytania polskiej literatury była nowa dyrektor placówki mgr Małgorzata Czajkowski. Tego dnia prawie 150 uczniów i uczennic miało przyjemność wysłuchać czytanej przez nauczycieli i rodziców nowelki Bolesława Prusa pt. "Katarynka". Należy podkreślić, że akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest w Polsce od 2012 roku. Pomysł z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, także za granicą. W tym roku, na ósme już "czytanie" zaproponowano osiem krótkich lektur, nowelek, a "Katarynka" była jedną z nich.

I tak w atmosferę XIX-wiecznej Warszawy wprowadziła uczniów klas licealnych mama Urszuli Solarz, Katarzyna. Młodzież z uwagą wsłuchiwała się w wartki tekst czytanej noweli, a na twarzach licealistek nie raz malowało się wzruszenie. Pragmatyczni uczniowie zastanawiali się nad niecodzienną sytuacją, gdy pomocną dłoń choremu dziecku wyciąga majętny sąsiad, o którego istnieniu ani matka, a tym bardziej sama niewidoma dziewczynka nic nie wiedziała. W trakcie czytania wyjaśniono znaczenie wielu słówek np. binokle, druciarze czy mecenas sztuki. No i oczywiście znalazł się czas, by uczniowie poznali dźwięk katarynki. Natomiast w młodszych klasach, dzieci po wysłuchaniu czytanej przez wychowawców nowelki skupiły się nad wymyśleniem alternatywnego zakończenia utworu. Uczniowie byli kreatywni w swoich przemyśleniach, odważni w przypuszczeniach i pełni optymizmu, a mimo to, żaden z młodych uczestników "Narodowego Czytania" "Katarynki" nie chciałby przenieść się w czasie i zamieszkać przy niezwykle reprezentacyjnej w owych dniach ulicy Miodowej w Warszawie, nawet jeśli byłoby to mieszkanie z oknami od ulicy, a nie od podwórka.

Pierwsze "Narodowe Czytanie" w szkole na zachodnim Brooklynie było sukcesem! Pani dyrektor Małgorzata Czajkowski po dokonaniu rejestracji szkoły na internetowej stronie Prezydenta RP, zapewniła egzemplarze lektury do czytania, stosowne plakaty z logiem przedsięwzięcia, a szkolna społeczność z entuzjazmem przyjęła zaproszenie do czytania.

Przypomnijmy: Kiedy w 2011 roku powstawała szkoła, ówczesna dyrektor mgr Teresa Ramotowska podjęła decyzję o powstaniu szkolnej biblioteki. Dzięki doskonałym zbiorom, dzieci szkolą umiejętność czytania, a także, pod okiem wychowawców "praktycznie" wykorzystują poznane utwory literackie. Na przykład w krótkich skeczach teatralnych, wcielając się w postacie z utworów Brzechwy, bawią w czasie przerw śniadaniowych kolegów i koleżanki. Ze zbiorów szkolnej biblioteki selekcjonowane są także utwory dla uczestników corocznych konkursów recytatorskich takich jak np. Konkurs Baśni, Bajek i Legend Polskich organizowany przez nowojorską Fundację Kościuszkowską. To dzięki systematycznemu czytaniu polskich lektur uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich takich jak choćby Międzynarodowy Konkurs im. Wandy Chotomskiej. Dlatego pamiątkowe egzemplarze “Katarynki” z "Narodowego Czytania 2019" znajdą nomen omen "poczytne miejsce" na półkach biblioteki PSD przy parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. KazimierzaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook