WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-09-17 "Śladami Historii Polski" Ludmila Korbut

W dniu 14 września uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej języka polskiego przy Kulturalno- Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II w Emilczynie obwodu żytomierskiego oraz członkowie tego Towarzystwa udali się na wycieczkę "Śladami Historii Polski" ( Korzec, Dubno, Krzemieniec), która była finansowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Zwiedziliśmy Kościół p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Korcu obwodu rówieńskiego.Przy kościele znajduje się mogiła żołnierzy polskich, poległych w walkach z bolszewikami w 1920 roku. Na mogile zostały ustawione zapalone znicze i odmówiona modlitwa za zmarłych. Dziękujemy bardzo ks. Tomaszowi Czoporowi za poświęcony dla nas czas i ciekawe informacje o historii Kościoła i miasta.

Następnie udali się do Dubna, gdzie zwiedziliśmy zamek. Budowę pierwszego zamku w Dubnie książę Konstanty Ostrogski zakończył w 1492 roku. 100 lat później zamek przebudowano i wzmocniono. Zamek nigdy nie został zdobyty. Po Ostrogskich władali nim Lubomirscy i Sanguszkowie. Młodzież najbardziej była zainteresowana wystawą eksponatów husarii polskiej.

Ostatnim miastem, które zwiedziliśmy, był Krzemieniec – miejsce urodzin naszego wieszcza Juliusza Słowackiego. Najważniejszym punktem wycieczki było muzeum, które mieści się w rodzinnym domu poety. Przy pomniku, który znajduje się na placu przed muzeum oraz w Kościele św. Stanisława, młodzież zapaliła znicze. Oprócz tego zobaczyliśmy Słynne Liceum Krzemienieckie, ze względu na swoją nieocenioną rolę w historii polskiej kultury zwane "Atenami Wołyńskimi", które powstało z inicjatywy wybitnego przedstawiciela oświecenia Tadeusza Czackiego w roku 1805. Byliśmy na cmentarzu, gdzie spoczywają zwłoki matki Słowackiego Salomei.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku na górze Bony. Wszyscy zachwycali się panoramą miasta – widocznej z góry.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na zaproszenie prezesa TOKP im. J.Słowackiego Pana Mariana Kania zwiedzić szkółkę języka polskiego przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i podziękować jemu za znalezienie wspaniałego przewodnika Pana Aleksandra, który oprowadzał nas i udzielał obszernych wyczerpujących informacji o Krzemieńca przeszłości i teraźniejszości.

Już prawie o zmierzchu zwiedziliśmy zamek w Białokrynicy, który był własnością książąt Zbaraskich herbu Korybut. Po śmierci ostatniego z rodu, księcia Jerzego Zbaraskiego w 1631 roku, dobra te przeszły w ręce książąt Wiśniowieckich herbu Korybut. Na zamku w Białokrynicy w 1617 roku książęta Zbarascy przyjmowali królewicza Władysława, późniejszego króla Polski Władysława IV Wazę. W 1705 roku na zamku przebywał hetman kozacki Iwan Mazepa Kołodyński. Był ojcem chrzestnym księżniczki Urszuli, córki księcia Michała Serwacego Wiśniowieckiego. Obecnie w pałacu mieści się Technikum Leśne.

Młodzież wracała do domu zmęczona, ale zachwycona wyjazdem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ludmila KorbutPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook