WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Uzbekistan
 2019-09-18 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W TASZKENCIE Świetlica Polska

17 września attaché wojskowy Ambasady RP w Uzbekistanie zorganizował przyjęcie galowe z okazji święta Sił Zbrojnych.

Każdego roku 15 sierpnia Polska obchodzi święto Sił Zbrojnych, zwany również Świętem Wojska Polskiego. Obchodzone jest w pamięci Bitwy Warszawskiej, która odbyła się w 1920 r. Między Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną. Święto Wojska Polskiego ustanowiono w 1992 roku.

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Na wieczór galowy zostali zaproszeni przywódcy misji dyplomatycznych i attaché wojskowi ambasad akredytowanych w Uzbekistanie, polska diaspora w Taszkencie oraz przyjaciele Polski.

Uroczystości towarzyszył występ Zespołu Tańca Ludowego Akademii Kultury Fizycznej w Warszawie, który kilka dni temu zdobył pierwsze miejsce na międzynarodowym konkursie tańca w Chiwie, a także występ wokalny Sabiny Mustyevy, która przyjechała z Warszawa, gdzie doskonali swój głos.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: М.ДЖАНГИРОВ, zdjęcia autora
Świetlica PolskaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook