WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Holandia
 2019-09-22 "Historie o dalekim brzegu" Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne

Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne serdecznie zaprasza na muzyczno-wizualną opowieść o miłości, wygnaniu i tęsknocie, która zostanie zaprezentowana z udziałem narratorki - Bożeny Kopczyńskiej przy akompaniamencie wyjątkowego duetu dwóch młodych artystek - Marianny Soroki grającej na cymbałach i perkusji oraz Aldony Bartnik - wokalistki. Oprócz aranżacji polskiej muzyki ludowej, głównie z regionu Warmii i Mazur, artystki zaprezentują także pieśni sefardyjskie inspirowane orientalnymi melodiami.

Koncert jest kolejnym z wydarzeniem z cyklu "Historia sztuką malowana". W ramach wspomnianego cyklu, przygotowaliśmy dla Państwa kolejne wydarzenie, w którym zagra znany i lubiany wśród Polonii holenderskiej Bodo QUARTET, prezentując klasyczne aranżacje piosenek z lat 20 i 30 m.in. twórczość Mieczysława Fogga i Eugeniusza Bodo.

"Historie o dalekim brzegu"
29 września 2019, niedziela godzina 16.00
Studio- Sophia Groot Hertoginnelaan 3, 2517 EA Den Haag

Wydarzenia są współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP.

******

"History of the distant shore" The 29th September 2019, Sunday at 16.00 Studio- Sophia Den Haag Groot Hertoginnelaan 3, 2517 EA Den Haag

PNKV is please to invite you for refined musical story about love, exile and longing presented by storyteller - Bożena Kopczyńska with accompany of visualizations and an unique instrumentation - dulcimer by Marianna Soroka and voice by Aldona Bartnik. Apart from arrangements of Polish folk music, mostly from Warmia-Mazuria region, the prominent polish artists will present also Sephardic songs influenced by an oriental melodies.

Concert belongs to series "History painted by art" financed by Association "Polish Community" from budget of The Polish Senate.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Aldona Bartnik
Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie KulturalnePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook