WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-09-23 ODESKA POLONIA NA IV MIĘDZYNARODOWYCH SENIORALIACH W KRAKOWIE Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie

19 września po mszy w Kościele Mariackim trasą z Rynku Głównego do Kina Kijów przeszli uczestnicy największej imprezy seniorskiej w Polsce. W tegorocznych Senioraliach wzięło udział 2000 osób z 70 miast Polski i zza granicy, wśród których znalazła się delegacja z Klubu Seniorów „Polonia” działającego przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie.

VI Międzynarodowe Senioralia są społecznym wydarzeniem, przyciągającym z roku na rok coraz większą liczbę seniorów. Całemu wydarzeniu towarzyszył ciekawy program. Seniorzy mieli możliwość uczestniczyć w bezpłatnych wykładach i badaniach. Poza częścią wykładową przewidziana była również część rozrywkowa: koncerty, finały konkursów Stylowa Seniorka, Senior Działkowiec, wręczenie statuetek Senior Roku, pokaz mody 60+ oraz Międzypokoleniowa Potańcówka z DJ Wiką.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana Łukasza Salwarowskiego oraz pana Tadeusza Załuckiego
Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w OdessiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook