WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-09-23 SUKCES I KONGRESU TEATRU POLSKIEGO W CHICAGO http://www.polishweeklychicago.com

8 września 2019 r. odbył się I Kongres Teatru Polskiego w Chicago.

Po raz pierwszy w historii Polonii w jednym miejscu, w gościnnych progach Muzeum Polskiego w Ameryce, zebrali się dyrektorzy, aktorzy, reżyserzy, kostiumolodzy, scenografowie, choreografowie, muzycy, fotograficy, dział techniczny – niemal wszystkich polskich teatrów działających w Wietrznym Mieście. A co najważniejsze – w tym niezwykłym dla nas, ludzi kultury spotkaniu – uczestniczyła nasza publiczność!

Mimo odmiennych wizji artystycznych poczuliśmy, jak nigdy dotąd, czym jest i czym być może integracja środowiska. Jak wiele wspólnych inicjatyw możemy razem zbudować. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowania i wręczenia pierwszej nagrodą KTP Wiechowi Gogaczowi, założycielowi i właścicielowi Art Gallery Kafe za konsekwentne i wieloletnie promowanie polskiej kultury.

Z kolei Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce obdarowało swoją nagrodą za całokształt twórczości aktorów – Ewę Milde i Bogdana Łańkę.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://www.polishweeklychicago.comPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook