WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Holandia
 2019-09-23 SPRZĄTANIE ŚWIATA Z POLSKĄ SZKOŁĄ W AMERSFOORT Polska Szkoła Amersfoort

Radny Kees Kraanen oficjalnie otworzył kampanię Sprzątania Świata w Polskiej Szkole Amersfoort.

Radny jest dumny ze wszystkich młodych uczestników i wraz z uczniem PSA rozpoczął akcję od posprzątania pierwszego symbolicznego odpadu.

Kampania „Amersfoort czyste w jeden dzień” została zrealizowana między innymi dzięki Matchpoint Zinvol zaken doen, JCIEemland, domu kultury Het Klokhuis oraz wolontariuszom Polskiej Szkoły.

Relacja z oficjalnego otwarcia ukazała się w lokalnej telewizji!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła AmersfoortPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook