WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-09-23 SPOTKANIE DWÓCH POKOLEŃ Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Z. Herberta

Uczniowie Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Z. Herberta wybrali się w odwiedziny do Domu Seniora.

Ich wizyta podwójny charakter. Mogli zaprezentować naszą polską kulturę i tradycję, ale również młodzież miała okazję spotkania z seniorami.Mieli okazję sami przekonać się co znaczy zamiłowanie do kraju, który znają tylko z opowiadań. Mieli okazję poznać osobiście ludzi, którzy znają zaledwie parę polskich słów lecz z wielką sympatią opowiadają o swoich polskich korzeniach.

Była to fantastyczna lekcja , lekcja pełna ciepła, wdzięczności i podziwu z obu stron.

Relacje filmowe wkrótce na profilu szkoły.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Z. HerbertaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook