WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-09-23 NOWY ROK SZKOLNY W KALININGRADZIE Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków "Polonia" (Kaliningrad, Rosja)

21.09.2019 w Szkole Sobotniej Autonomii Polaków "Polonia" wesoło i interesująco rozpoczął się nowy rok szkolny.

Uczniowie czterech klas w wieku od 3 do 16 lat tańczyli i śpiewali, bawili się w polskie gry i konkurowali w quizie o Polsce, jej geografii i tradycji. Po polonezie, który zatańczyli uczniowie 2. i 3. klasy do tańczących dołączyli najmłodsi uczniowie szkoły. Na zakończenie uroczystej imprezy każdy dzieciak dostał od szkoły prezent, a słodki poczęstunek czekał na wszystkich w salach wykładowych.

Pani Elena Rogaczykowa pogratulowała wszystkim rozpoczęcia nowego roku szkolnego i przedstawiła wszystkich nauczycieli szkoły. Serdecznie gratulujemy Pani Irinie Artiomowej (klasa 3.), Pani Oldze Gawrilczyk (klasa 2.), Pani Elenie Rogaczykowej (klasa 1b) i Pani Reginie Zinowjewej (klasa 1a) i życzymy sukcesów i twórczości w pracy!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków "Polonia" (Kaliningrad, Rosja)PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook