WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-09-20 Wizyta marszałka Senatu w polonijnej szkole w Warszawie https://www.senat.gov.pl

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wziął udział 18 września 2019 r. w uroczystości z okazji dnia patrona i ślubowaniu uczniów w Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. Powiedział, że zna i docenia działalność szkoły, która daje możliwość nauki w Polsce dzieciom i młodzieży ze Wschodu pochodzenia polskiego.

Marszałek mówił, że dużo dobrego słyszał o tej szkole, w której uczą się wspólnie dzieci pochodzenia polskiego ze Wschodu i dzieci z Polski. „O tej szkole myślimy w Senacie i znamy jej potrzeby” – powiedział marszałek. „Cieszę się z rozwoju szkoły i że Senat może się do tego przyczynić” – dodał. Podkreślił, że chciałby móc obiecać więcej, ale pomoc finansowa przyznawana przez Senat na działalność na rzecz Polonii ma swoje ograniczenia. Jednocześnie zapewnił o chęci wspierania placówki.

„Bardzo się cieszę, że jestem na tak ważnej uroczystości. Ten moment na pewno zapadnie wam w pamięci na całe życie. Cały okres nauki jest niezwykle ważny, ponieważ kształtuje człowieka na całe życie. Was i nas wszystkich łączy Polska. To ważne, aby Polacy w kraju i zagranicą czuli się wspólnotą” – zwrócił się do uczniów rozpoczynających w tym roku szkolnym naukę w kolegium. „Wasza szkoła jest szczególna. Możecie być dumni, że jesteście częścią tej szkoły, że to tu odbierzecie wykształcenie. To pozostawi ślad w waszej pamięci i będzie miało wpływ na waszą osobowość” – dodał. Marszałek nawiązał także do postaci patrona szkoły – św. Stanisława Kostki. Podkreślił, że wyróżniały go pracowitość i skromność. Jego zdaniem te dwie cechy charakteru pomagają w osiąganiu sukcesów. „O tym należy pamiętać, aby być skromnym i pracowitym. Macie wspaniałego patrona, dlatego bierzcie z niego przykład” – powiedział.

Dyrektorka szkoły Ewa Petrykiewicz mówiła, że obecnie w placówce są uczniowie z 9 krajów. „Jest około 220 uczniów w liceum i około 50 w szkole podstawowej” – wyliczyła. Powiedziała, że część z nich mieszka w internacie. Podkreśliła także, że wsparcie przyznane przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą jest kluczowe dla funkcjonowania kolegium polonijnego. Zaznaczyła, że tym bardziej obecność marszałka izby wyższej parlamentu jest ważna dla uczniów, którzy składają dziś ślubowanie. „W obecności marszałka Senatu Polska was przywitała i przyjmuje od was ślubowanie. To dla was ważny, symboliczny moment” – podkreśliła.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook