WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-10-01 Marek Rudnicki polonijnym kandydatem na senatora RP Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z satysfakcją przyjmuje realizację postulatu dotyczącego ustanowienia parlamentarnej reprezentacji Polonii i Polaków z zagranicy i udziela poparcia kandydaturze profesora Marka Rudnickiego, jedynego przedstawiciela środowisk polonijnych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Profesor Marek Rudnicki jest wybitnym lekarzem, absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, od 1987 roku przebywającym na emigracji w USA.

Na emigracji rozwijał karierę zawodową i naukową przy jednoczesnym zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć na rzecz Polonii amerykańskiej.

Inicjował i organizował wiele skutecznych akcji środowisk polonijnych, w tym cykl spotkań z Kongresmenami, poświęconych promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA. Organizował między innymi międzynarodowe konferencje upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz walki toczone przez Polaków na wszystkich frontach II Wojny Światowej, współorganizował Kongres Polonii Medycznej i Światowy Zjazd Lekarzy Polskich.

Profesor Marek Rudnicki jest prezesem Związku Lekarzy Polskich w Chicago i jednym z dwóch przedstawicieli Polonii amerykańskiej w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Henryk Kowalczyk


MAREK RUDNICKI - sylwetkaDr hab. n. med. MAREK RUDNICKI, profesor chirurgii w University of Illinois w Chicago; Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine


 Informacje profesjonalne

 • dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago,
 • członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter oraz Governor w American College of Surgeons,
 • członek wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw medycznych
 • były doradca ministra zdrowia (2001–2002)
 • prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (2009 – 2016),
 • Honorowy Prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych od 08 marca 2018r. http://poloniamed.org/prezesi-honorowii/
 • prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago
 • przewodniczący Komitetu Naukowego VII, VIII i IX Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu (2010), Krakowie (2013) i Warszawie (2016) 
 • Inicjator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych.  Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku sowieckiego. Jest członkiem Collegium of Eminent Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji.  Pełni funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”
 • Od 17 lat prowadzi założony przez siebie Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”. http://www.ambercoalition.org

Działalność społeczna i polityczna

 • Autor programów w amerykańskiej sieci radiowej National Public Radio upamiętniających wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas II Wojny Światowej wspominających przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu w 1989 roku oraz informujących Amerykanów o wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej w 2010 roku.
 • Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków
 • Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków
 • Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 1980tych, współzałożyciel Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej
 • doradca i konsultant tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy.
 • Reprezentował środowisko medyczne w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia Związku w latach 1980 – 1987 
 • Dzięki jego działaniom, wielu postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w szpitalach zmilitaryzowanych
 • Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym
 • Jest członkiem współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach
 • Organizator Międzynarodowych Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine”  kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskanie niepodległości polski oraz walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej
 • Współorganizator programu spotkań z Kongresmenami poświęconymi promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA
 • W uznaniu dla działalności w różnych formach życia Polonii, w 2018 roku nominowany został do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Jest w Radzie jednym z dwóch przedstawicieli USA.  Rada liczy w sumie 16 osób z całego świata.

Odznaczenia

 • Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych odznaczony m.in.
  • Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego
  • Medalem „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa
  • wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora Polskich Kongresów
  • Był wybrany Człowiekiem Roku, Polonusem Roku i Wybitnym Polakiem za Granicą. 
  • Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Obrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Zloty Medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu.  Jest laureatem Gloria Medicinae - najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi przez polskie środowisko medyczne
  • Otrzymał wiele innych wyróżnień za swoja długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy między lekarzami w Polsce i tymi pracującymi poza jej granicami
  • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne

 • Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.
 • Żonaty od wielu lat, dwoje dzieci, dwie wnuczki

Marek Rudnicki
Zasadnicze kierunki programowe Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej


 • Zgoda narodowa, zarówno w kraju jak i w środowiskach za granicą.
 • Kompleksowy program narracji historycznej w kierunku prawdziwego wizerunku Polski i Polaków.
 • Rozbudowa Programów wspierania Polaków na Kresach, z ułatwieniem ich repatriacji do Polski.
 • Opracowanie strategii zachęcającej Polaków z całego świata do Powrotów do Polski.
 • Ochrona wartości narodowych i patriotycznych, w tym jednoznaczne NIE dla roszczeń wobec mienia bezspadkowego w Polsce, zgodnie ze światowymi standardami prawa.
 • Wypracowanie nowego modelu relacji między Polska a Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, w tym ustanowienie odrębnego „polonijnego” okręgu wyborczego do Senatu.
 • Podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla rozwiązań korzystnych dla emerytów powracających do Kraju.
 • Działania na rzecz rozbudowy relacji naukowych, kulturalnych i ekonomicznych między Macierzą a Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook